HURAIAN :
1. Bulan Bintang melambangkan negeri-negeri dalam Malaysia di mana ahli-ahli PUSPANITA dapat menyatu padukan tenaga.
2. Buku melambangkan pengetahuan dan kemahiran yang perlu dipertingkatkan secara berterusan.
3. Bunga Padi melambangkan perpaduan di kalangan ahli-ahli wanita berbilang kaum dalam perkhidmatan awam.
4. Bunga Raya melambangkan peranan persatuan ke arah pencapaian aspirasi dan matlamat pembangunan negara.
5. P dan Pa lambang kewanitaan.
6. Warna Emas melambangkan kepentingan kualiti yang unggul sebagai teras kecemerlangan.
7. Warna Ungu melambangkan kemuliaan sumbangan sukarela ahli-ahli.
TAFSIRAN NAMA PUSPANITA Suri bermakna isteri pegawai dan kakitangan Perkhidmatan Awam di semua peringkat kumpulan perkhidmatan. Anggota Wanita bermakna pegawai-pegawai wanita dan kakitangan wanita Perkhidmatan Awam di semua peringkat kumpulan perkhidmatan. Perkhidmatan Awam bermakna perkhidmatan Kerajaan di semua peringkat termasuk badan-badan berkanun.